Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 2022 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *